BRF Ullnaberg

BRF Ullnaberg Lövsättra

Styrelsen

Styrelsen 2016 består av:

Ordförande Tomas Sundel 072 - 532 04 22
Lövsättrav. 19 ordforande@brfullnaberg.se
Sekreterare  Tina Sommarlund 073 - 154 70 83 Lövsättrav. 15 sekreterare@brfullnaberg.se
Kassör  Rose Arvidsson 073 - 757 53 37 Lövsättrav. 17
kassor@brfullnaberg.se
Ledamot Susan Södervik 070 - 731 40 34
Lövsättrav. 22
ledamot1@brfullnaberg.se
Ledamot Robert Mört 070 - 585 05 27
Lövsättrav. 23
ledamot2@brfullnaberg.se
         
Suppleant Fred Olsson  070 - 961 84 07 Lövsättrav. 33
suppleant1@brfullnaberg.se
Suppleant Emine Tuncer 073 - 634 99 92 Lövsättrav. 27 suppleant2@brfullnaberg.se