BRF Ullnaberg

BRF Ullnaberg Lövsättra

Mäklarinformation

- Namnet på denna bostadsrättsförening är BRF Ullnaberg.

- Org.nr. 769611-7162

- Området består av 24 brf-lägenheter och 2 hyresrätter i sju olika huskroppar, ursprungligt byggnadsår: 1967

- Värme ingår i avgiften men inte hushålls-el. Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang som föreningen betalar. Varje medlem betalar en schablonavgift per månad och avstämning sker var tredje månad.

- Det finns inte kommunalt vatten och avlopp, utan detta "ägs" av Ullna-Lövsättra Samfällighet som föreningen tillhör. Läs mer om detta på Vatten- och avlopps sidan.

- Det hör ingen "tomtmark" till lägenheterna, de flesta har dock en bit tomt via ett nyttjanderättsavtal, detta avtal är personligt och skall skrivas om med ny ägare när en lägenhet säljs. Styrelsen äger full rätt att ändra tomtens utseende och storlek i samband med att nytt avtal skrivs med ny ägare!

- Det finns en tvättstuga och en del av lägenheterna har tillgång till ett separat förråd men inte alla, kontakta styrelsen för besked.

- För ytterligare information kan ni kontakta vår ekonomiska förvaltare, Norrorts boservice, eller någon i styrelsen via kontaktsidan här på siten.

Alla dokument skall dock sändas till föreningen på adressen, Lövsättravägen 47, 186 91  Vallentuna.

- Det ingår inga tv-kanaler i avgiften, och man ansvarar själv för antenn eller ev. parabol. Internet ingår inte heller men kan tecknas t.ex. via Telia. Om det inte finns telefon indragen så får man stå för det själv.

- Föreningen står för bostadsrättstillägget, men man ska ha en egen hemförsäkring och vi rekommenderar att man även har ett sk. bostadsrättstillägg, då självrisken för föreningen är gigantisk jämfört med den man har själv.

-När det gäller tel ledning så är det lgh ägarens eget ansvar att se till så att det fungerar eller om det inte finns installera det för egen kostnad.

Det finns inte indraget telefon i alla lgh och har aldrig funnits heller till alla lgh. Brf Ullnaberg är ett före detta behandlingshem som byggts om till lgh vilket förklarar varför det inte är normalstandard i alla lägenheter utan det finns vissa brister.

Årsredovisning_2015

Årsredovisning_2014

Årsredovisning_2013

Stadgar 2015

autogiroanmalan-brf-ullnaberg.pdf