BRF Ullnaberg

BRF Ullnaberg Lövsättra

Försäkring - vid skada

Vid skada!

- Brand och liknande akuta saker, ring 112!

- Försök begränsa skadan så mycket som möjligt, stäng av huvudkran om möjligt och torka upp vatten som runnit ut.

- Om det är akut och det inte går att vänta till nästkommande vardag, ring OCAB journummer 020-620040

 

Efter skada:

- Kontakta någon i styrelsen och anmäl vad som hänt, helst via mail, och gärna så fort som möjligt.

- Kontakta ditt försäkringsbolag, kontrollera nu när du läser detta (innan skadan uppstår) att du har bostadsrättstillägg till din försäkring.

 

Arbetsgång:

- Föreningen tar in en besiktningsman som tittar på vad som hänt och varför, denna gör en plan över vad som ska åtgärdas, detta står föreningen för.

- Om det är något som ska friläggas, torkas upp, så beställer föreningen den tjänsten och ser till att det blir fackmannamässigt utfört

- Det sista, dvs ytskiktet, golv, kakel, klinkers, gipsväggar etc. är ert ansvar, detta kommer att belasta er försäkring och detta görs sist.

 

Hör av er till styrelsen med ev. frågor.